Generalforsamling afholdes tirsdag d. 30. maj 2017 kl. 19 i Knabergården.

Dagsorden jf. gældende vedtægter:

  • 1. Valg af dirigent
  • 2. Valg af stemmetællere
  • 3. Formandens beretning
  • 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  • 5. Indkomne forslag
  • 6. Fastsættelse af kontingent
  • 7. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter
  • 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  • 9. Eventuelt

På valg er følgende:

Bestyrelsen: Martin Pinholt, Connie Thomsen og Peter Elbæk Rasmussen

Suppleant: Vagn Hansen og Lene Børresen

Revisor: Norma Andersen

Revisorsuppleant: Frede Hessel