GENERALFORSAMLING

Der afholdes generalforsamling i Bio Aalestrup torsdag den 23. maj 2024 kl. 19 i Knabergården.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag til behandling skal afleveres skriftligt til bestyrelsen mindst 8 dage før generalforsamlingen. 

 

Følgende er på valg:

Bestyrelse:  Hans Jørgen Nielsen, Lene Fisker, Lone Horslev (ønsker ikke genvalg) og Morten Nielsen

Suppleant: Pia Hannesbo og Jens Gregers

Revisor: Stefan Horslev (ønsker ikke genvalg)

Revisorsuppleant: Kjeld Bentsen